دوستان

۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه

دنیای ِ جوگیر

ای کاش حکم ِ جرائم سیاسی هم سنگسار بود.