دوستان

۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

مرثیه‌ای برای عشق

نسل ما‌، لاو نمی‌ترکاند و لایک نمی‌خورد ولی عاشق‌تر بود.

۱۳۸۹ آبان ۱۹, چهارشنبه

گمشده در تناقض

فرمانده: ای پدرسوخته چرا وقتی دیدی بنده خدا چاقو خورده هیچ کاری نکردی؟
مامور: قربان یه سال و خورده‌ای هست که خود شمابه ما می‌گید اگه دیدیم یه لباس شخصی داره کسی رو می زنه دخالت نکنیم.

۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

نوستالژی

متشون یسراف نزن روز.

۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

چگونه کفر بابا و مامان را با هم در بیاوریم 2

گاهی اوقات پیش میاد که بابا پول نداره و شام رو سبک می‌خورید.
این جور مواقع، فردا صبحش که مادربزرگ زنگ زد، فوری گوشی رو بردار و بی‌حرف اضافه بهش بگو:
«مادرجون ما دیشب شام، صبحونه خوردیم.»
بابا و مامان عاشق این هستند که تو حرفاتو در لفافه بزنی.

۱۳۸۹ آبان ۱۱, سه‌شنبه

چگونه کفر مامان را در بیاوریم 1

بچسب به سینه‌ی مامانت و حسابی شیر بخور. وقتی سیر شدی بلند شو برو پیش بابا، فرت و فرت بوسش کن.
بابا هم گاهی نیاز به توجه تو داره.